Beschermingsbewind

4tune bewind 412x210

 

Beschermingsbewind


is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Hierbij kan gedacht worden aan dementerende bejaarden, verslaafden, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten, maar ook mensen met problematische schulden.

 

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. In het geval dat beschermingsbewind de beste oplossing is, kan een onderbewindstelling (beschermingsbewind) aangevraagd worden bij de kantonrechter. Door professioneel beheer van de financiën kunnen conflicten in familiaire kring en misbruik door anderen vervolgens worden voorkomen.

 

Wij willen u er op wijzen dat wij als Beschermingsbewindvoerder niet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van uw schulden. Voor de schulden zal er naast het beschermingsbewind dus altijd een gespecialiseerde schuldhulpverlener ingeschakeld moeten worden.