Kosten 2020

4tune bewind 412x210

 

Kosten 2014

 

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Het LOVCK (=Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) heeft een richtlijn opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan over de hoogte van de vergoeding van bewindvoerders. Indien de meest recente bedragen in de richtlijn niet overeenkomen met de bedragen zoals hieronder genoemd, is de richtlijn leidend.

 

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

 

De tarieven voor 2014 (excl. BTW) zijn:

Categorie

Tarief 2014

Intake

Ontruiming

Eind R&V

Professioneel bewindvoerder

€ 891

(747 + 144)

€ 338,50

€ 279,50

€ 160,50

 

In de richtlijn staan ook de werkzaamheden opgesomd die wel en niet zijn begrepen in het tarief.

 

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel

 

Niet tot de gewone intake werkzaamheden behoren:

 • ontruiming van de woning
 • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldsituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling
 • meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV/GAK, bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat)

 

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • het treffen van enkele afbetalingregelingen
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • doen van rekening en verantwoording; voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt sinds 1 mei 2008 een forfaitair tarief

 

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldsituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling
 • verkoop van onroerend goed of aandelen
 • ontruiming van de woning
 • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

 

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

 

Wanneer bewind wordt uitgesproken over de goederen van een echtpaar/economische eenheid, wordt niet 2 x het tarief gerekend maar het tarief voor 1 persoon met een opslag van 20% (conform WSNP). Deze opslag geldt ook voor de bijzondere tarieven, zoals voor de ontruiming van een woning. De omstandigheid dat de zaak voor twee individuen moet worden geregeld brengt nu eenmaal meer werk met zich mee. Deze opslag geldt niet indien slechts één van de echtgenoten of samenlevenden onder bewind staat.

Kosten 2015

 

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Vanaf 2015 zijn deze kosten vastgelegd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (1)

 

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

 

Nieuw in deze regeling, is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

 

Voor bestaande cliënten met problematische schulden, waarvoor in 2014 extra uren in rekening zijn gebracht, geldt een overgangsregeling. Zij zullen in 2015 vallen onder het standaard tarief.

 

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2015 (incl. 21% BTW) zijn:

 

Eenpersoonsbewind

Maandtarief 2015

Opstartkosten

Standaard

€ 111,42

€ 629,20

Problematische schulden

€ 144,19

€ 629,20

 

 

Tweepersoonsbewind

Maandtarief 2015

Opstartkosten

Standaard

€ 133,70

€ 755,04

Problematische schulden één persoon

€ 153,36

€ 755,04

Problematische schulden twee personen

€ 173,03

€ 755,04

 

 

Overige werkzaamheden

Tarief

Eindrekening en verantwoording

€   235,95

PGB beheer

€   589,87

Woningontruiming, verkoop of verhuizing

€   393,25

Extra werkzaamheden (uurtarief)

€   78,65

 

 Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

 

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

 

 

 

Voetnoot:

(1) Bron: Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 577811 houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren

Kosten 2020

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden.

De tarieven voor 2020 zijn op 10-10-2019 bekend gemaakt in de Staatscourant nr. 53866 (1).

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

Bij de kosten van bewindvoering wordt onderscheid gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2020 zijn:

Eenpersoonsbewind

Maandtarief 2020
(incl. 21% BTW)

Standaard € 116,26
Problematische schulden € 150,44
Aanvangswerkzaamheden € 657,03
Aanvangswerkzaamheden (vanuit budgetbeheer) € 492,47
Eind rekening en verantwoording 1 persoon € 246,84

 

Tweepersoonsbewind Maandtarief 2020 (incl 21% BTW)
Standaard € 139,55
Problematische schulden 1 persoon € 160,02
Problematische schulden 2 personen € 180,49
Aanvangswerkzaamheden € 787,71
Aanvangswerkzaamheden (vanuit budgetbeheer) € 590,48
Eind rekening en verantwoording 2 personen € 296,45

 

Overige werkzaamheden

Tarief 2020
(incl 21% BTW)

Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 410,19
Beheren PGB € 614,68
Extra werkzaamheden € 82,06 /uur

 

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voetnoot:

(1) Bron: Staatscourant 10-10-2019

Kosten 2016, 2017 en 2018

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden.

De tarieven voor 2016 zijn op 4-12-2015 bekend gemaakt in de Staatscourant nr. 44008 (1).

De tarieven voor 2017 en 2018 zijn gelijk aan die van 2016.

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

Nieuw in deze regeling, is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

Voor bestaande cliënten met problematische schulden, waarvoor in 2014 extra uren in rekening zijn gebracht, geldt een overgangsregeling. Zij zullen in 2015 vallen onder het standaard tarief.

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2018 (incl. 21% BTW) zijn:

Eenpersoonsbewind

Maandtarief 2018

Opstartkosten

Standaard

€ 111,30

€ 628,47

Problematische schulden

€ 144,03

€ 628,47

Tweepersoonsbewind

Maandtarief 2018

Opstartkosten

Standaard

€ 133,56

€ 754,19

Problematische schulden één persoon

€ 153,19

€ 754,19

Problematische schulden twee personen

€ 172,82

€ 754,19

Overige werkzaamheden

Tarief

Eind rekening en verantwoording één persoon

€   235,71

Eind rekening en verantwoording twee personen

€   282,78

Woningontruiming, verkoop of verhuizing

€   392,77

Extra werkzaamheden (uurtarief)

€   78,53

 Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voetnoot:

(1) Bron: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015, nr. 709099 houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016)

Kosten 2021

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden.

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

Bij de kosten van bewindvoering wordt onderscheid gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2021 zijn:

Eenpersoonsbewind

Maandtarief 2021
(incl. 21% BTW)

Standaard € 119,69
Problematische schulden € 154,88
Aanvangswerkzaamheden € 676,39
Aanvangswerkzaamheden (vanuit budgetbeheer) € 506,99
Eind rekening en verantwoording 1 persoon € 254,10

 

Tweepersoonsbewind Maandtarief 2021 (incl 21% BTW)
Standaard € 143,58
Problematische schulden 1 persoon € 164,66
Problematische schulden 2 personen € 185,72
Aanvangswerkzaamheden € 810,70
Aanvangswerkzaamheden (vanuit budgetbeheer) € 607,42
Eind rekening en verantwoording 2 personen € 304,92

 

Overige werkzaamheden

Tarief 2021
(incl 21% BTW)

Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 422,29
Beheren PGB € 632,83
Extra werkzaamheden € 84,46 /uur

 

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voetnoot:

Bron: Staatscourant 2020, 46294