Kosten 2020

4tune bewind 412x210

 

Kosten 2016, 2017 en 2018

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden.

De tarieven voor 2016 zijn op 4-12-2015 bekend gemaakt in de Staatscourant nr. 44008 (1).

De tarieven voor 2017 en 2018 zijn gelijk aan die van 2016.

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

Nieuw in deze regeling, is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

Voor bestaande cliënten met problematische schulden, waarvoor in 2014 extra uren in rekening zijn gebracht, geldt een overgangsregeling. Zij zullen in 2015 vallen onder het standaard tarief.

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2018 (incl. 21% BTW) zijn:

Eenpersoonsbewind

Maandtarief 2018

Opstartkosten

Standaard

€ 111,30

€ 628,47

Problematische schulden

€ 144,03

€ 628,47

Tweepersoonsbewind

Maandtarief 2018

Opstartkosten

Standaard

€ 133,56

€ 754,19

Problematische schulden één persoon

€ 153,19

€ 754,19

Problematische schulden twee personen

€ 172,82

€ 754,19

Overige werkzaamheden

Tarief

Eind rekening en verantwoording één persoon

€   235,71

Eind rekening en verantwoording twee personen

€   282,78

Woningontruiming, verkoop of verhuizing

€   392,77

Extra werkzaamheden (uurtarief)

€   78,53

 Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voetnoot:

(1) Bron: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 november 2015, nr. 709099 houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2016)