Kosten 2022-2023

4tune bewind 412x210

 

Kosten 2022 (2023 is gelijk aan 2022)

Aan bewindvoering zijn kosten verbonden.

In sommige gevallen kunnen de kosten van bewindvoering door de Gemeentelijke Sociale Dienst vergoed worden via een bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. 4tune bewind helpt u hier graag bij.

Bij de kosten van bewindvoering wordt onderscheid gemaakt tussen standaard bewind (gebaseerd op 17 uren per jaar) en bewind met problematische schulden (22 uren per jaar).

Van problematische schulden is zonder meer sprake in geval van:

 • (toeleiding naar) schuldhulpverlening
 • (toeleiding naar) schuldsanering
 • onoplosbare schulden

De tarieven voor professionele bewindvoerders 2022 zijn:

Tweepersoonsbewind Maandtarief 2022 (incl 21% BTW)
Standaard € 125,54
Problematische schulden € 162,44
Aanvangswerkzaamheden € 709,06
Aanvangswerkzaamheden (vanuit budgetbeheer) € 531,19
Eind rekening en verantwoording 1 persoon € 266,20

 

Tweepersoonsbewind Maandtarief 2022 (incl 21% BTW)
Standaard € 150,54
Problematische schulden 1 persoon € 172,73
Problematische schulden 2 personen € 194,81
Aanvangswerkzaamheden € 850,63
Aanvangswerkzaamheden (1 pers.vanuit budgetbeheer) € 745,36
Aanvangswerkzaamheden (2 pers. vanuit budgetbeheer) € 636,46
Eind rekening en verantwoording 2 personen € 319,44

 

Overige werkzaamheden Tarief 2022
(incl 21% BTW)
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 442,86
Beheren PGB € 664,29
Extra werkzaamheden € 88,57 /uur

 

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van het vermogen
 • het regelen van de financiële huishouding
 • regelmatig contact met rechthebbende
 • contact met mentor
 • contact met instanties (gemeente, belastingdienst, UWV, CJIB)
 • het bijwonen van zittingen van de kantonrechter
 • verstrekken van een maandelijks mutatieoverzicht
 • belastingaangifte over afgelopen kalenderjaar
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • het opmaken en afleggen van rekening en verantwoording

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening en pasjes, leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Voetnoot:

Bron: Staatscourant